Datalagring

For å registrere deg her på portalen, så må vi nødvendigvis lagre dine påloggingsdetaljer, samt epostadresse. Dette for at du senere skal kunne logge deg inn på portalen, og for at vi skal kunne nå deg for eksempel om du glemmer passordet ditt, og ber om å få dette nullstilt.

Vi benytter også epostadressen din dersom noen vil kontakte deg gjennom kontaktskjema vedrørende en annonse du har lagt ut.

Vi deler ingen av dine data med noen tredjepart.